Våre kunder

Sula - Ålesund

Tomasholen 

6030 Langevåg

post@mediariks.no

Nærhet til natur, fjell og høye tinder gir et annet perspektiv. Vi ser med nye øyne, vår målsetning er at hvert prosjekt skal være nytenkende og innovativt. Vi vet at medievanene er i endring, dette tar vi med i våre video-produksjoner.